Tjenester

 Regnskap

-Bilagsbehandling:

 • Levering av bilag
 • Sortering
 • Kontering
 • Registrering

-Avstemminger:

Avstemme alle balansekonti; kasse, bank, mva, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, kunder osv

-Rapporter:

 • Hovedbok
 • Statistikker
 • Balanserapporter
 • Reskontrolister
 • Med kommentarer til resultat

-Årsavslutning:

 • Regnskapsavslutning
 • Selvangivelse m/ligningspapirer
 • Offentlig regnskap m/noter, styrets beretning, innsending Brønnøysund

-Budsjettering:

 • Driftsbudsjett
 • Likviditetsbudsjett

-Administrasjon av firma:

 • Formaliteter oppstart/endring av firma

-Revisjon:

 • Vi formidler kontakt

-Fakutrering:

 • Fakturaer og betalingsoppfølging

Lønn

-Vi benytter DI-LØNN og tilbyr følgende tjenester;

 • Diverse grunnlag for utredning av lønn
 • Lønns og trekkoppgaver
 • Inn/utmeldinger til trygdekontorene
 • Sykemeldinger

-Rådgivning:

 • Skatte og avgiftsspørsmål
 • Selskapsetablering
 • Økonomistyring
 • Finansiering og likviditet
 • Bedriftsverdsettelse
 • Regnskapsanalyser
 • Søknader(bank,offentlige myndigheter)
 • Styrehjelp

 

 


www.mnregnskap.no
© 2012.Medlem av NARF