Frister

Enkeltpersonforetak

Forskuddsskatten betales til kemnerkontoret og forfaller til betaling i fire like store terminer:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Tilleggsforskudd
Viser den foreløpige skatteberegningen at den utlignede skatten blir større enn innbetalt forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd.

31. mai er fristen for betaling av tilleggsforskudd for å unngå restskatt og rentetillegg på restskatten.

Generelt

Merverdiavgift:
1. termin forfall 10 april
2. termin forfall 10 juni
3. termin forfall 31 august
4. termin forfall 10 oktober
5. termin forfall 10 desember
6. termin forfall 10 februar

A-melding
Frist for innsendelse av månedens lønnsutbetalinger er den 5. i den påfølgende måneden.

Arbeidsgiveravgift og skattetrekk:
1. termin forfall 15 mars
2. termin forfall 15 mai
3. termin forfall 15 juli
4. termin forfall 15 september
5. termin forfall 15 november
6. termin forfall 15 januar

Ønsker du å samarbeide med oss?

Konsentrer deg om det du er god på - Vi tar oss av regnskapet! Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.