Nyttige Lenker

Skatteetaten
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegning, håndbøker og andre publikasjoner.

AltInn
AltInn er fra desember 2003 en felles internettportal for elektronisk innrapportering fra næringslivet til det offentlige.

Brønnøysundregistrene
Informasjon om skjemaplikter, foretaksopplysninger, heftelser, blanketter, priser mm. Gir også generell orientering om regnskap, skatt, valg av selskapsform osv.

NAV
Arbeids- og velferdsordninger

Tollvesenet
Rules on tariffs and fees, tariff rates, conversion rates, small boat register.

Lovdata
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.

hvitvasking.no
Et felles nettsted fra Økokrim og Finanstilsynet, ment som en nasjonal ressurs for rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven og andre interesserte i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.
​ Les om hvordan rapportere.

Ønsker du å samarbeide med oss?

Konsentrer deg om det du er god på - Vi tar oss av regnskapet! Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.